Verebus
  • Nederlands
  • Engels

Overige markten

Naast Defensie en Marine & Offshore werken we ook voor opdrachtgevers binnen verschillende andere marktsegementen, met name Energie, Gebouwde omgeving en Luchtvaart.

Energie

Om in te spelen op de veranderende energiemarkt is het nodig om meerdere technologische ontwikkelingen toe te passen. Smart grids, windenergie, elektrische mobiliteit zijn enkele voorbeelden hiervan. Echter, hoe passen deze technologieën in de huidige energie infrastructuur? En hoe kunnen de technologische ontwikkelingen toegepast worden om de betrouwbaarheid en de veiligheid van nu te garanderen of zelfs te verbeteren?

Een voorbeeld van een project we werken is Handboeken Energiecentrales Uniper. In dit project maken en onderhouden we de operator handleidingen van de kolencentrales op de Maasvlakte.

Gebouwde omgeving

Binnen de markt gebouwde omgeving bieden we as built dienstverlening. Hierbij bieden we u een proces waarin tekeningen en documenten op een effectieve, gestructureerde en gecontroleerde manier geactualiseerd en beheerd kunnen worden, zowel in de exploitatiefase als de projectfase.

Luchtvaart

We verzorgen en onderhouden de technische informatie voor vliegtuigfabrikanten en toeleveranciers. Zij hebben de mogelijkheid om Aircraft Maintenance Documentation en Publications compleet uit te besteden. Voor het inwerken van modificaties in manuals of het vervaardigen van bedrijfseigen documentatie (company pages) kunnen operators/airliners ook direct bij ons terecht.

 

  • Deel dit artikel: