Verebus
  • Nederlands
  • Engels

Asset management

Daar waar behoud van de functionaliteit en dus betrouwbaarheid essentieel is, komt Verebus al snel in beeld. De kunst van goed asset management is om de kosten in de hand te houden zonder in te boeten aan veiligheid en functionaliteit. Dat kan door kritisch naar de relevantie van het onderhoud te kijken. Waarom wordt circa 80% van het onderhoudsbudget besteed aan periodiek onderhoud, terwijl slechts 11% van de storingen iets met ouderdom te maken hebben?

Onze claim is dat u met een lager budget een hogere beschikbaarheid kunt realiseren. Dat doen wij door het toepassen van de Reliability Centred Maintenance methode: u krijgt een dynamisch onderhoudsplan dat storingen terugdringt en onnodig onderhoud elimineert. Resultaat is goede prestaties tegen zo laag mogelijke kosten gedurende zo lang mogelijke tijd.

Verebus is al decennia actief als het gaat om asset management voor kritische, technisch complexe assets. De meest in het oog springende assets waar Verebus al zeventig jaar kind aan huis is, vinden we binnen het Defensie domein. Haast nergens worden er hogere eisen gesteld aan de functionaliteit en veiligheid van kritische wapensystemen dan binnen Defensie. Maar ook in de civiele markt is Verebus actief.

Verebus is onafhankelijk van welke leverancier dan ook, en we voeren zelf ook geen onderhoud uit. Daarom zijn wij de juiste partij om uw onderhoud zo efficient mogelijk in te richten.

Onze diensten op dit vlak bestaan uit:
•    Vertalen asset management doelstellingen naar prestaties van de assets
•    Ontwikkelen strategisch onderhoudsplan
•    Uitvoeren RCM-analyses
•    Opstellen FMECA
•    Optimalisatie onderhoudsprocessen
•    Implementatie onderhoudsplannen

  • Deel dit artikel: