Verebus
  • Nederlands
  • Engels

Optimalisatie onderhoudsprocessen

Bij het optimaliseren van onderhoudsprocessen beginnen wij met het zoeken naar laaghangend fruit. Via het Central maintenance management system (CMMS) van de opdrachtgever is het mogelijk om trends te onderzoeken over de inrichting van het onderhoud en te zien waar eventuele interessante kosten of andere bijzonderheden zich voordoen. Daarnaast geven interviews op de werkvloer aanvullende inzichten die niet te verschaffen zijn vanuit het CMMS. Wij stellen onderhoudsdefinities vast, zodat er geen verwarring kan ontstaan over de terminologie bij de opdrachtgever.

Het onderhoudsproces zelf wordt onder de loep genomen: wanneer wordt er een order aangemaakt, hoe wordt deze verwerkt, wanneer is de order daadwerkelijk afgerond en wie is wanneer verantwoordelijk. Wanneer het gehele onderhoudsproces en diverse trends zijn geanalyseerd, kunnen wij Key Performance Indicators opstellen om zo werkorders, uren, prioriteiten en meldingen te monitoren en indien nodig bij te stellen. Wanneer het gehele proces wordt gemonitord, dan is het mogelijk om onderdelen van dit proces te verbeteren in lijn met het onderhoudsbeleid van de opdrachtgever.

  • Deel dit artikel: