Verebus
  • Nederlands
  • Engels

Integrated Logistics Support (ILS)

Verebus is hèt kennis- en trainingscentrum voor Integrated Logistics Support (ILS). Waar we ooit begonnen als tekenkamer voor de Nederlandse Defensie organisatie, leveren we tegenwoordig voornamelijk ondersteuning en advies op het gebied van ILS. Als specialist op dit gebied is Verebus betrokken bij de gehele levenscyclus van verschillende complexe militaire systemen, van de conceptfase tot en met de instandhouding.

Voorbeelden van diensten  die we leveren op het gebied van ILS zijn:

We helpen zowel de systeemeigenaren zoals de Nederlandse defensie als de leveranciers van deze systemen. Lees hier meer over bij onze markten.

Wat is ILS ?

ILS is een methode voor het organiseren van de instandhouding van een (complex) systeem gedurende de gehele levensduur. Het doel van de ILS methodiek is sytemen kostenbewust exploiteren en onderhouden voor de gewenste beschikbaarheid.

De ILS methodiek kan worden toegepast in alle industriën waarin van kostbare systemen een hoge beschikbaarheid en betrouwbaarheid wordt verwacht tegen zo laag mogelijke kosten.

Wilt u meer weten over de ondersteuning en het advies dat we kunnen leveren? Dan kunt u uw interesse kenbaar maken via ons contactformulier.

  • Deel dit artikel: