Verebus
 • Nederlands
 • Engels

Informatiebeheer

Technische informatie moet altijd beschikbaar, toegankelijk, actueel en beheersbaar zijn. Het is van essentieel belang dat de gebruiker gedurende de gehele levenscyclus van uw installatie gemakkelijk kan beschikken over de laatste versie van de informatie. Wij kunnen u advies geven over systemen die uw bedrijf hierin ontlasten. Ook kunnen we het beheer daadwerkelijk voor u uitvoeren. Wij maken onder meer gebruik van:

 • Component Content Management Systeem (CCMS)
 • Document Management Systeem (DMS)
 • Portal specifiek voor tekeningenbeheer
 • S1000D tooling

Niet alleen het actueel maken, maar juist ook het actueel houden van de informatie is belangrijk. Om dit structureel te borgen denken we met u mee over een goede beheerstructuur vanaf de beginfase van het project.

Daarnaast kunnen we u helpen om uw bestaande informatie te actualiseren naar de as built situatie. De as built dienstverlening focust zich op het actualiseren en beheren de technische informatie van uw asset(s). Tekeningen en tekening gerelateerde documenten maken hier een belangrijk deel van uit.

De dienstverlening bestaat uit de volgende modules:

 • Adviseren
 • Inventariseren
 • Rubriceren
 • Opnamewerkzaamheden
 • Digitaliseren
 • Revisie / As built
 • Controleren
 • Archiveren
 • Structureel inrichten van het beheer
 • Uitvoeren van het beheer (inname, revisie, archivering, uitgifte en publicatie van tekeningen)

  

 • Deel dit artikel: