Verebus
  • Nederlands
  • Engels

FMECA

Een systeem of installatie kan door verschillende storingen falen en daardoor de productie stoppen. Door middel van een Failure mode, effects, and criticality analysis (FMECA) kunnen wij u inzicht geven hoe deze storingen tot stand kunnen komen.
Door het systeem op te delen in subsystemen of componenten bepalen wij de functies per deel. Wanneer een component zijn functie niet meer kan waarmaken, wordt er gesproken van een functionele storing. Deze storingen komen voort uit storingsvormen die tot stand komen door het gebruik van de component of door andere variabelen zoals veroudering of vermoeiing.
Wanneer een storing zich voordoet heeft deze ook een effect. Er kan bijvoorbeeld schade zijn, iemand kan gewond zijn, de hele installatie moet worden stilgezet waardoor de productie tot stilstand komt.

De effecten categoriseren wij via een risico matrix waarmee de kritikaliteit bepaald kan worden via een simpel product van kans maal effect. Hoe groter de kritikaliteit hoe noodzakelijker de mitigerende maatregel.
Door middel van een FMECA kunnen wij risico gebaseerde onderhoudsconcepten opstellen.

  • Deel dit artikel: