Verebus
  • Nederlands
  • Engels

Treinbeveiliging Groningen - Nieuweschans

  • Marktsegment: Rail
  • Diensten: Advies Rail, Treinbeveiliging
  • Opdrachtgever: ProRail
  • Periode: 2015-2016
  • Locatie: Groningen - Nieuwe Schans

Op het traject Groningen - Nieuweschans wil men in de spits meer treinen laten rijden en tevens de reistijd verkorten. In de gewenste situatie moet de infra geschikt zijn om met meer treinen en met hogere snelheden te rijden. 

Er zijn twee concrete maatregelen die uitgewerkt moeten worden:

  • een snelheidsverhoging van 100 naar 140 km per uur mogelijk maken
  • treinen dichter op elkaar laten rijden tussen Zuidbroek en Winschoten.

Verebus werkt de scope verder uit en vertaalt het naar een vraagspecificatie voor een aannemer. Tijdens de realisatiefase volgt dan een deel uitvoeringsbegeleiding en de noodzakelijke testen voor de treinbeveiliging. 

Bij Groningen moet een knoopligging komen met een korte kering en korte overstaptijden op de nevenlijnen. Naast de baan- en spooraanpassingen moeten circa zeventig seinen, ATB-NG bakens en assentellers verplaatst worden. Op het traject tussen Zuidbroek en Winschoten zijn nieuwe ATB-NG bakens en assentellers nodig. Ook overwegen moeten nader geanalyseerd en beveiligd worden.

  • Deel dit artikel: