Verebus
  • Nederlands
  • Engels

Treinbeveiliging Maasvlakte West

  • Marktsegment: Rail
  • Diensten: Treinbeveiliging
  • Locatie: Maasvlakte West
  • Opdrachtgever: Alstom / ProRail
  • Periode: 2013-2015

Er is een forse toename van de containeroverslag op de Maasvlakte. En Havenbedrijf Rotterdam en ProRail hebben de ambitie om het aandeel in het spoorgoederenvervoer verder te vergroten. Daarom komen er 18 sporen bij. Op Maasvlakte 2 zijn de grote terminals straks het begin- en eindpunt van containertreinen die de haven verbinden met economische centra door heel Europa.

Verebus ontwerpt de systemen die de treinenloop op Maasvlakte West beveiligen, in samenwerking met Alstom. Bijzonder hierbij is de toepassing van Jade2 spoorstroomlopen. Vroeger werden bij de spoorstroomloop altijd relais en geïsoleerde lassen toegepast. Jade is een geavanceerde toonfrequente spoorstroomloop die werkt met meerdere hoge frequenties. Het voordeel hiervan is dat er minder (storingsgevoelige) geïsoleerde lassen nodig zijn.

Verebus verzorgt de engineering van de beveiligingsinstallatie, van de S&OA-bladen (elektrische schema's en aanzichten van de kasten) tot op de kabelverdeler. De engineering vanaf de kabelverdeler wordt door een derde geëngineerd. Het totale beveiligingssysteem, aanpassing van de VPI logica, op de Maasvlakte West moet geïntegreerd worden. Drie bestaande VPI's komen in een netwerk met 2 nieuwe iVPI's te staan, zodat de totale interlocking uiteindelijk op een juiste manier kan worden getest en in bedrijf kan worden genomen.

  • Deel dit artikel: