Verebus
  • Nederlands
  • Engels

Meike van den Broek

Meike van den Broek is Technisch Auteur bij Verebus. Zij studeerde Industrieel Ontwerpen aan de TU Delft en werkt sinds 2012 bij Verebus. Zij werkte onder andere voor Huisman, Prorail, EOn, Nedtrain en Defensie aan diverse soorten technische documentatie. Daarvoor is het belangrijk grote complexe installaties te kunnen doorgronden.

  • Deel dit artikel: