Verebus
  • Nederlands
  • Engels

Sectorinitiatief 'Duurzaam ontwerpen'

Verebus neemt samen met Dutch Rail Control (DRC), Logitech en Two-B deel aan het sectorinitiatief 'Duurzaam ontwerpen'.

We hebben een methodiek ontwikkeld om bij gezamenlijke projecten onze ontwerpprocessen en producten nog beter op elkaar aan te laten sluiten. Zo komen we tot slimmere, CO2 bewuste en CO2 besparende ontwerpen. Ontwerpvarianten worden afgewogen lettend op de CO2 reductie-eisen. Dit kan leiden tot besparing op de totale kosten en aanzienlijke vermindering van de door het project veroorzaakte CO2 uitstoot.

Voor het vaststellen van de criteria is de dominantie-analyse van ProRail als leidraad gebruikt. Aan de hand daarvan is de rekentool 'CO2 varianten' ontwikkeld, waarmee de projecten worden doorgerekend.

Naast CO2 reductie wordt ook breder gekeken, onder andere naar veiligheid en integrale projectvoering. Hiervoor zijn relevante aspecten van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) leidend.

Directeur Jean Olthof licht het initiatief toe in de video op https://youtu.be/Mccn7SJ9BBU

  • Deel dit artikel: