Asset management

De kunst van goed asset management is om de kosten in de hand te houden zonder in te leveren op het gebied van veiligheid en functionaliteit. Dit kan door kritisch naar de relevantie van het onderhoud te kijken. Waarom wordt circa 80% van het onderhoudsbudget besteed aan periodiek onderhoud, terwijl slechts 11% van de storingen iets met ouderdom te maken heeft?

Onze claim is dat je met een lager budget een hogere beschikbaarheid kunt realiseren. Dat doen wij door het toepassen van de reliability-centred maintenance-methode: een dynamisch onderhoudsplan dat storingen terugdringt en onnodig onderhoud elimineert. He resultaat is goede prestaties tegen zo laag mogelijke kosten gedurende zo lang mogelijke tijd. We voeren zelf geen onderhoud uit, maar helpen onderhoud zo efficiënt mogelijk in te richten.

Onze asset management-diensten