Onze asset management-diensten

Reliability-centred maintenance

Een effectief gereedschap dat Verebus toepast, is de reliability-centred maintenance analysis (RCM-analyse). Het is een methodiek die stamt uit de luchtvaart en is ontwikkeld om de betrouwbaarheid van een asset te vergroten op het gebied van onderhoudsmanagement. Het doel van RCM is om bij het opzetten van onderhoudsplannen met name storingen te voorkomen van kritische systemen die gevolgschade met zich mee kunnen brengen.

Bij het toepassen van RCM is het belangrijk dat er een team van specialisten aanwezig is die voldoende kennis en kunde hebben van het te behandelen product/asset. Hierbij kun je denken aan mensen die functioneren als operator, onderhoudsmonteur of ingenieur.

In zeven stappen begeleidt een RCM-facilitator van Verebus je naar een betrouwbaarheidsstrategie die past bij het type product.

De stappen zijn als volgt opgebouwd:

  1. Functies
  2. Functionele storingen in kaart brengen
  3. Storingsvormen/oorzaken
  4. Storingseffecten
  5. Storingsgevolgen
  6. Taaktype selectie
  7. Nesten/samenvoegen van onderhoudstaken

Vanuit deze RCM-analyse – inclusief een failure mode, effects & criticality analysis (FMECA) – volgt een strategisch onderhoudsplan waarin de verschillende typen onderhoud op elkaar zijn afgestemd.

Terug naar boven

FMECA

Een systeem of installatie kan door verschillende storingen falen en daardoor de productie stoppen. Door middel van een failure mode, effects, and criticality analysis (FMECA) kunnen wij inzicht geven hoe deze storingen tot stand kunnen komen.

Door het systeem op te delen in subsystemen of componenten bepalen wij de functies per deel. Wanneer een component zijn functie niet meer kan waarmaken, wordt er gesproken van een functionele storing. Deze storingen komen voort uit storingsvormen die tot stand komen door het gebruik van de component of door andere variabelen zoals veroudering of vermoeiing.

Wanneer een storing zich voordoet heeft deze ook een effect. Er kan bijvoorbeeld schade zijn, iemand kan gewond zijn, de hele installatie moet worden stilgezet waardoor de productie tot stilstand komt.

De effecten categoriseren wij via een risico matrix waarmee de kritikaliteit bepaald kan worden via een simpel product van kans maal effect. Hoe groter de kritikaliteit hoe noodzakelijker de mitigerende maatregel.

Door middel van een FMECA kunnen wij risico gebaseerde onderhoudsconcepten opstellen.

Heb je vragen over onze ILS- of documentatiediensten, of wil je weten wat we voor je kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op via ons contactformulier.

Terug naar boven

Optimalisatie onderhoudsprocessen

Bij het optimaliseren van onderhoudsprocessen beginnen wij met het opsporen van laaghangend fruit. Via het central maintenance management system (CMMS) van de opdrachtgever is het mogelijk om trends te onderzoeken over de inrichting van het onderhoud, en zo te zien waar eventuele interessante kosten of andere bijzonderheden zich voordoen. Daarnaast geven interviews op de werkvloer aanvullende inzichten die niet te verschaffen zijn vanuit het CMMS. Wij stellen onderhoudsdefinities vast, zodat er geen verwarring kan ontstaan over de terminologie bij de opdrachtgever.

Het onderhoudsproces zelf wordt onder de loep genomen: wanneer wordt er een order aangemaakt, hoe wordt deze verwerkt, wanneer is de order daadwerkelijk afgerond en wie is wanneer verantwoordelijk. Wanneer het gehele onderhoudsproces en diverse trends zijn geanalyseerd, kunnen wij key performance indicators (KPI) opstellen om zo werkorders, uren, prioriteiten en meldingen te monitoren en indien nodig bij te stellen. Wanneer het gehele proces wordt gemonitord, dan is het mogelijk om onderdelen van dit proces te verbeteren in lijn met het onderhoudsbeleid van de opdrachtgever.

Terug naar boven