privacybeleid

Het onderstaande privacybeleid is van toepassing op alle sitebezoeken, transacties en overeenkomsten met Verebus Engineering, Treubstraat 31, 2288 EH Rijswijk.

Verebus vindt een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Wij verwerken en beveiligen deze dan ook zorgvuldig. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de AVG stelt. Op deze pagina laten we u weten welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel.

Doeleinden van gebruik

Wij verzamelen uw gegevens vanaf het moment dat u uw gegevens invult of achterlaat op onze website, u persoonlijk contact heeft met een van onze medewerkers of u op andere wijze aanmeldt om gebruik te maken van onze dienstverlening.

Meer specifiek gaat het om – onder andere – de volgende (documenten met) persoonsgegevens:

Bij een sollicitatie:
  • NAW gegevens, e-mail adres en andere contactgegevens;
  • Curriculum Vitae (CV);
  • Andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid voor onze functies, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften.

Bij het aanmelden voor een opleiding/training/cursus of het aangaan van zakelijke overeenkomsten:

  • NAW gegevens, e-mail adres, functie en andere contact-/facturatiegegevens.
Overige communicatie:

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden.

Gegevensbeveiliging

De gegevens die wij van/over u ontvangen, worden opgeslagen beveiligde servers van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken. Wij beschermen uw gegevens met alle mogelijke middelen, maar vanwege het publieke karakter van internet kunnen wij de veiligheid van de overdracht van informatie via internet niet altijd voor 100% garanderen.

Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Derden

Wij verstrekken uw gegevens niet aan derden, tenzij u daar toestemming voor gegeven heeft of Verebus hiertoe verplicht wordt door de wet. Wij vragen bijvoorbeeld toestemming aan sollicitanten om (een deel van de) gegevens te verstrekken aan opdrachtgevers wanneer de sollicitatie een functie bij die opdrachtgever betreft. Indien een sollicitant aan een assessment deelneemt, verstrekken wij eveneens in overleg noodzakelijke persoonsgegevens aan de uitvoerende instantie.

Duur van de opslag

De bewaartermijnen die wij hanteren, zijn afhankelijk van de toepasselijke wettelijke bewaartermijnen (zie Autoriteit Persoonsgegevens).

Indien wij de gegevens langer willen bewaren, vragen wij daarvoor (opnieuw) toestemming.

Cookies

Op deze website maken wij gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Wij gebruiken Google Ana-lytics (een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc) om inzage te krijgen in het websitebezoek. Denk aan bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze ma-nier kunnen wij de communicatie beter afstemmen op de behoeften van de websitebezoekers. Wij kunnen niet zien wie (welke pc) de website bezoekt. Google kan dit als aanbieder van de dienst wel.

Links naar andere websites

Onze internetpagina’s bevatten links naar andere websites. Verebus is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van websites die niet onder ons beheer vallen.

Cookies uitzetten

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en –services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Inzage, rectificatie of wissen gegevens

U kunt Verebus vragen om inzage in de gegevens die van u zijn opgeslagen. Ook kunt u ons verzoeken deze gegevens te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen. Dit kan door per e-mail contact met ons op te nemen via verebus@verebus.nl.

Vragen, opmerkingen, klachten

Hebt u vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van uw persoonsgegevens door Verebus, dan kunt u per e-mail contact met ons opnemen via verebus@verebus.nl of telefonisch via telefoonnummer 070-3528200.

Vindt u dat wij uw persoonsgegevens onrechtmatig gebruiken en reageren wij niet op uw klacht? Dan kunt u een beroep doen op de rechtsbescherming die de Wet bescherming persoonsgegevens u biedt.

Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Deze verklaring is het laatst gewijzigd in maart 2024.