MARKTEN

Verebus is actief binnen verschillende markten. Hieronder vind je een overzicht van onze belangrijkste markten en opdrachtgevers.

Defensie

Verebus is al ruim vijfenzeventig jaar betrokken bij nieuwbouw- en onderhoudsprojecten van het ministerie van Defensie, binnen de Luchtmacht, Landmacht en Marine, maar ook in de ondersteunende onderdelen. We werken zowel voor het ministerie van Defensie als voor internationale original equipment manufacturers (OEM), scheepswerven, integrators, onderhouds- en bevoorradingsbedrijven. Onze focus ligt voornamelijk op integrated logistics support (ILS) en technische informatie. Met raamovereenkomsten bij MatlogCo en afdeling Maritieme Systemen zijn wij op dit gebied een vaste strategische partner voor Defensie.

Marine & offshore

We werken voor zowel de eigenaren als voor de fabrikanten van assets en systemen in de marine & offshore, zoals pijpenleggers, kranen, scheepsinstallaties en schepen. Dankzij onze diensten kunnen systemen en installaties veilig, efficiënt en effectief gebruikt worden. We zijn op de hoogte van de verschillende normen voor technische documentatie die worden opgelegd door onder andere Lloyd’s Register (LR), Det Norske Veritas (DNV) of American Bureau of Shipping (ABS).

Voor onze klanten in de marine & offshore maken we technische documentatie die voldoet aan de richtlijnen van de Class. We maken technische documentatie compleet en doelmatig voor de gebruikers, zowel tekeningen als gebruiks- en onderhoudshandleidingen. We ontwikkelen trainingen en trainingstrajecten voor bedienaars.

We denken ook mee over de logistiek en het onderhoud van systemen. Door goed onderhoud kan een asset efficiënt worden ingezet en kan de veiligheid ten alle tijde gewaarborgd worden.

Overige markten

Naast defensie en marine & offshore werken we ook voor opdrachtgevers binnen verschillende andere marktsegementen, zoals bijvoorbeeld:

Luchtvaart

We verzorgen en onderhouden de technische informatie voor vliegtuigfabrikanten en toeleveranciers. Zij hebben de mogelijkheid om aircraft maintenance documentation en publications compleet uit te besteden. Voor het inwerken van modificaties in manuals of het vervaardigen van bedrijfseigen documentatie (company pages) kunnen operators/airliners ook direct bij ons terecht.

Openbaar vervoerbedrijven

Bij openbaar vervoerbedrijven zijn we zowel actief met technische informatie als met assetmanagement.

Infrastructuur

Met onze assetmanagement diensten zijn we ook actief op het gebied van infrastructuur, zoals waterzuiveringsinstallaties, wegen, openbare netten, bruggen en spoorwegen. Onze consultants geven inzicht in de staat van onderhoud, risico’s en kosten, en mogelijke optimalisaties.

Gebouwde omgeving

Binnen de gebouwde omgeving bieden we as built dienstverlening. Hierbij bieden we u een proces waarin tekeningen en documenten op een effectieve, gestructureerde en gecontroleerde manier geactualiseerd en beheerd kunnen worden, zowel in de exploitatiefase als de projectfase.