Verebus
 • Nederlands
 • Engels

Wat is ILS?

Integrated Logistics Support is een methodiek met als doel het garanderen van de vereiste beschikbaarheid van een systeem tegen de laagst mogelijke kosten. Het ILS proces loopt parallel aan het productontwikkelingsproces en loopt door gedurende de gehele levenscyclus van een systeem.

De ILS methodiek leidt tot data en plannen voor de logistieke ondersteuning van een systeem. Daarnaast leidt de ILS methodiek ook tot verbeteringen in het systeemontwerp ten dienste van deze logistieke ondersteuning.

Logistieke ondersteuning zijn de processen die nodig zijn om een (complex) systeem te gebruiken, zoals:

 • Planning van onderhoud, zowel periodiek/preventief als correctief
 • Training van bedienend- en onderhoudspersoneel
 • Planning van voorraad reservedelen en inkoop ervan
 • Verbruiksmiddelen en testmiddelen
 • Data van alle bovenstaande processen in handboeken (in een CSDB)
 • Documentatie ter ondersteuning van bovenstaande processen.

Kortom, ILS ondersteunt u bij het:

 • Optimaal onderhouden van uw systemen
 • Optimaal inzetten van uw bedrijfsmiddelen en personeel
 • Optimaal aankopen, opslaan en gebruiken van reservedelen
 • Beheersen van de levensduurkosten van uw systemen

ILS is ontstaan vanuit de luchtvaart en is hierna overgenomen door de Defensies van de VS en UK. In Nederland wordt de ILS methodiek nu ook door de Nederlandse Defensie gebruikt. De meest gangbare standaard die wordt gehanteerd voor ILS processen is de ASD SX000i.

Lees meer over de diensten van Verebus op het gebied van ILS.

 • Deel dit artikel: