Verebus
 • Nederlands
 • Engels

Lesmodules cursus Technisch Engels

De cursus Technisch Engels bestaat uit vijf lesmodules, verdeeld over twee dagen. De modules zijn:

1. Nauwkeurig schrijven
In deze module leren de cursisten om de volgende schrijfstijlen te vermijden:

 • lange zinnen
 • de lijdende vorm
 • jargon
 • moeilijke en modale woorden
 • de naamwoordstijl
 • de voorzetselstijl
 • de (dubbele) ontkenning
 • vage verwijzingen
 • vage instructies

2. Helder schrijven
Deze module behandelt vier regels om nauwkeurig te schrijven:

 • Ken je grammatica.
 • Controleer de spelling.
 • Maak functioneel gebruik van leestekens.
 • Schrijf in alinea's.

3. Kort en bondig schrijven
Deze module behandelt de twee regels om beknopt te schrijven in het Engels:

 • Vermijd herhalingen.
 • Vermijd wollig taalgebruik.

4. Volledig schrijven
Deze module behandelt de twee regels om volledig te schrijven in het Engels:

 • Vermijd de telegramstijl.
 • Vermijd gedachtesprongen.

5. Consistent schrijven
Deze module legt uit op welke zes gebieden de cursist consistent moet zijn bij het schrijven:

 • tijd
 • persoon
 • wijs
 • vorm
 • terminologie
 • formulering van lijsten 

Terug

 • Deel dit artikel: