Verebus
  • Nederlands
  • Engels

Vacatures

Wij zijn regelmatig op zoek naar senior Electrical Engineers, Lead Electrical Engineers, medewerkers Logistieke Informatie en senior adviseurs Treinbeveiliging. Hieronder ziet u de actuele vacatures:

  • Deel dit artikel:
Lo­gis­tiek In­for­ma­tie Me­de­wer­ker

Als Logistiek Informatie Medewerker hou je je bezig met het identificeren, verzamelen, codificeren en configureren van onderhoudsinformatie van onderdelen van technische systemen en installaties (schepen, tanks en UAV's).
Lees meer...

Ont­wer­per Ener­gie­voor­zie­ning

Als Ontwerper Energievoorziening ontwerp je de voedingssystemen voor railinfra projecten en stuurt projectleden technische inhoudelijk aan.
Lees meer...

Sr. Ont­wer­per Trein­be­vei­li­ging

Als sr. Ontwerper word je uitgedaagd om aan de hand van voorschriften de juiste ontwerpkeuzes te maken voor het ontwerp van complexe spoorbeveiligingsinstallaties. Verebus Engineering werkt als gecertificeerd Advies- en Ingenieursbureau aan het ontwerp en de oplevering van spoorbeveiligingsinstallaties.
Lees meer...

ILS Bu­si­ness Con­sul­tant

De begrippen Systems Engineering, Asset Life Cycle Management, Maintenance Management en Documentatie- en Configuratiemanagement zijn geen onbekende begrippen voor je. Je bent in staat om een relatie te leggen tussen onze kerncompetenties en de managementdoelstellingen van onze opdrachtgevers (Asset Owners). Je zorgt voor de juiste ondersteuning van de Asset Owner op het gebied van beschikbaarheid van de assets, ...
Lees meer...

Spe­ci­a­list Trein­be­vei­li­ging

Als Specialist bij Railinfra Engineering heb je een trekkersrol op het gebied van railbeveiliging. Je ontwikkelt de discipline railinfra en legt daarnaast externe contacten.
Lees meer...

Sr. Ad­vi­seur Trein­be­vei­li­ging

Als sr. Adviseur Treinbeveiliging bij Railinfra Engineering ben je verantwoordelijk voor het bedenken en implementeren van passende oplossingen of diensten voor onze opdrachtgevers.
Lees meer...

Ont­wer­per Trein­be­vei­li­ging

Als Ontwerper word je uitgedaagd om aan de hand van voorschriften de juiste ontwerpkeuzes te maken voor het ontwerp van spoorbeveiligingsinstallaties.
Lees meer...