Verebus
  • Nederlands
  • Engels

Vacatures

Wij zijn regelmatig op zoek naar senior Electrical Engineers, Lead Electrical Engineers, medewerkers Logistieke Informatie en senior adviseurs Treinbeveiliging. Hieronder ziet u de actuele vacatures:

  • Deel dit artikel:
Bu­si­ness Unit Ma­na­ger Rail

Als Business Unit Manager Rail heb je de daadkracht en drive om bestaande diensten uit te breiden en new business te verkrijgen. Je geeft vorm aan de ondersteuning van onze opdrachtgevers in een sterk veranderende markt, waar contractmanagement en risicobeheersing een steeds belangrijkere rol spelen.
Lees meer...

Lo­gis­tiek In­for­ma­tie Me­de­wer­ker

Als Logistiek Informatie Medewerker hou je je bezig met het identificeren, verzamelen, codificeren en configureren van onderhoudsinformatie van onderdelen van technische systemen en installaties (schepen, tanks en UAV's).
Lees meer...

Ont­wer­per Ener­gie­voor­zie­ning

Als Ontwerper Energievoorziening ontwerp je de voedingssystemen voor railinfra projecten en stuurt projectleden technische inhoudelijk aan.
Lees meer...

Sr. Ont­wer­per Trein­be­vei­li­ging

Als sr. Ontwerper word je uitgedaagd om aan de hand van voorschriften de juiste ontwerpkeuzes te maken voor het ontwerp van complexe spoorbeveiligingsinstallaties. Verebus Engineering werkt als gecertificeerd Advies- en Ingenieursbureau aan het ontwerp en de oplevering van spoorbeveiligingsinstallaties.
Lees meer...

Pro­ject­ma­na­ger Rail

In de rol van projectmanager ben je hét gezicht naar de markt toe. Je onderhoudt relaties met aannemers, partners en opdrachtgevers, waaronder ProRail. Bij Verebus werk je aan complexe (multidisciplinaire) projecten binnen de railinfra. Je geeft sturing aan je projectteam, dat bestaat uit technisch specialisten en ontwerpers en bewaakt de voortgang van projecten. Je bent financieel verantwoordelijk en levert een ...
Lees meer...

ILS Bu­si­ness Con­sul­tant

De begrippen Systems Engineering, Asset Life Cycle Management, Maintenance Management en Documentatie- en Configuratiemanagement zijn geen onbekende begrippen voor je. Je bent in staat om een relatie te leggen tussen onze kerncompetenties en de managementdoelstellingen van onze opdrachtgevers (Asset Owners). Je zorgt voor de juiste ondersteuning van de Asset Owner op het gebied van beschikbaarheid van de assets, ...
Lees meer...

Spe­ci­a­list Trein­be­vei­li­ging

Als Specialist bij Railinfra Engineering heb je een trekkersrol op het gebied van railbeveiliging. Je ontwikkelt de discipline railinfra en legt daarnaast externe contacten.
Lees meer...

Sr. Ad­vi­seur Trein­be­vei­li­ging

Als sr. Adviseur Treinbeveiliging bij Railinfra Engineering ben je verantwoordelijk voor het bedenken en implementeren van passende oplossingen of diensten voor onze opdrachtgevers.
Lees meer...

Ont­wer­per Trein­be­vei­li­ging

Als Ontwerper word je uitgedaagd om aan de hand van voorschriften de juiste ontwerpkeuzes te maken voor het ontwerp van spoorbeveiligingsinstallaties.
Lees meer...