Verebus
  • Nederlands
  • Engels

TÜV NORD GROUP

Verebus is onderdeel van TÜV NORD GROUP. In meer dan 70 landen over de hele wereld met ruim 10.000 medewerkers bedienen onderdelen van de groep dagelijks zowel nationale als internationale klanten.

TÜV NORD

Moederorganisatie TÜV NORD in Duitsland verleent diensten op het gebied van technisch advies, certificering en uitvoering. Belangrijke markten zijn mobiliteit, keuring en certificering, energie en lucht- en ruimtevaart.

TÜV Nederland

Zusterorganisatie TÜV Nederland is een leider onder de erkende certificatie- en keuringsinstellingen in Nederland. Het bedrijf is gespecialiseerd in het onafhankelijk beoordelen van bedrijven, hun processen, machines, werkmaterieel en voertuigen door middel van een uitgebreide reeks van diensten in allerlei bedrijfstakken. De onderwerpen van deze beoordelingen variëren van kwaliteitsmanagement en veiligheid tot actuele onderwerpen zoals duurzaamheid, het milieu en maatschappelijk verantwoord ondernemen.

TÜV Nederland verzorgt al sinds 1992 uiteenlopende diensten op het gebied van veiligheid, milieu en technische kwaliteitsbewaking ten behoeve van de automobielbranche (mobility). De aard van de diensten laat zich omschrijven als advisering, beoordeling, keuring, scholing en certificering. De dienstverlening is gespitst op zowel Nederlandse als Duitse wetgeving. 

  • Deel dit artikel: