Verebus
  • Nederlands
  • Engels

ILS-Platform zet zich in om ILS toegankelijker te maken

16-09-2020

Woensdag 16 september vond de NIDV ILS-Platform Jaarbijeenkomst plaats in Utrecht. Binnen dit platform trekken Defensie en de Nederlandse Industrie samen op als het gaat om de toepassing van Integrated Logistics Support (ILS). Met de input van de hele branche is het namelijk beter mogelijk om tot een gemeenschappelijk gedragen benadering te komen om nieuwe internationale ILS-standaarden succesvol en pragmatisch in te voeren.

Voor kosteneffectieve instandhouding van onze wapensystemen is een goed opgezet ILS essentieel. Voor verschillende ILS-gebieden zijn er nieuwe (internationale) ILS standaarden (S-serie specificaties) ontwikkeld om dit beter te standaardiseren. Het belang van een gestructureerde aanpak voor Defensie en industrie is daardoor toegenomen. Het is zinvol om in de (maritieme) logistieke keten dezelfde keuzes te maken, van eindgebruiker via systeem integrator tot leverancier en de OEM.

Eind 2019 is daarom op initiatief van Verebus het ILS-platform opgericht en ondergebracht bij NIDV. Bij dit platform komen marktpartijen samen om richting te geven aan kennisontwikkeling en implementatie van relevante ILS-standaarden. We wisselen kennis en ervaring uit om zo tot een 'best practice' te komen.
Initieel ligt de focus van het ILS platform op het maritieme domein, mede vanwege de aankomende grote Defensie materieelprojecten. Het is echter zeker de bedoeling om een defensiebrede scope te hanteren. Daarnaast zal vervolgens de aandacht uitgaan naar gerelateerde onderwerpen als Performance Based Logistics en Prestatiecontracteren.

Het is inspirerend om te zien dat er in mooie synergie goede stappen worden gezet om het ILS vakgebied tegelijkertijd toegankelijker te maken als ook verder te professionaliseren. Omdat we ons op deels nog onbekend terrein begeven, vergt het veel energie en inzet van alle partijen om dit in goede banen te leiden.  Maar  de wil is er zeker om dit samen tot een succes te maken. Juist die samenwerking is essentieel, want zoals voorzitter Pieter van Breugel zei "alleen ben je sneller, maar samen kom je verder".

  • Deel dit artikel: