Verebus
 • Nederlands
 • Engels

Site Integration Tests spoorzone Delft

 • Marktsegment: Rail
 • Diensten: Treinbeveiliging
 • Locatie: Delft
 • Opdrachtgever: ProRail
 • Periode: 2013-2015

Delft heeft een ondergronds spoor en station gekregen. Het traject tussen Den Haag en Rotterdam is uitgerust met diverse treinbeveiligingssystemen. Verebus maakte het ontwerp voor de installatie van de diverse systemen en voerde de integratietesten uit.

Naast dat het spoor in Delft ondergronds ging, vond er een optimalisatie plaats. Hoewel een aantal bestaande systemen in de spoortunnel terugkwam, zijn de systemen beter op elkaar afgestemd, waardoor de treincapaciteit kan toenemen. Een maatregel is bijvoorbeeld het aanpassen van de afstand tussen de seinen, waardoor de opvolgtijd van de treinen verbetert. Verder worden de seinen met LED-lampen uitgerust wat energiebesparend en onderhoudsvriendelijk is. Het beveiligingssysteem met B-relais is vervangen door het nieuwe interlocking-systeem EBS Plus. In de spoortunnel zitten diverse tunneltechnische installaties. Een van die systemen zorgt ervoor dat bij een calamiteit de vluchtluiken opengaan, zodat reizigers de spoortunnel veilig kunnen verlaten. De installatie geeft bij een calamiteit een calamiteitenmelding aan de beveiligingssystemen en aan de verkeersleiding door, waardoor het treinverkeer kan worden stilgelegd.

Verebus gaf ondersteuning bij de integratietesten, waarbij werd gekeken of de diverse systemen goed met elkaar communiceren en de juiste handelingen verricht worden. De ketentest was heel erg belangrijk omdat voor het spoorgebied in Delft veel deelleveringen waren van diverse systemen. De Site Integration Tests (SIT) bestaan uit drie delen:

 • In het eerste deel wordt getest of de verschillende systemen goed werken en goed op elkaar zijn afgestemd.
 • In het tweede deel worden dynamische tests uitgevoerd. Aan de hand van testritten met een trein is gekeken naar het samenspel tussen het materieel, het spoor en de beveiligingssystemen. Verder wordt bekeken of de seinen goed waarneembaar zijn, ze het juiste seinbeeld geven aan de machinist en of ze vervolgens ook juist worden geïnterpreteerd.
 • In het derde deel van de Site Integration Test worden de procedures behandeld. Daarbij wordt er gekeken of de verkeersleiding op de juiste wijze met de machinist communiceert en of de hulpdiensten op de juiste wijze worden ingeschakeld bij een calamiteit.
 • Deel dit artikel: