Verebus
 • Nederlands
 • Engels

Opwerken van de ILS-pakketten voor de Lucht Commando Fregatten en de Patrouille Schepen

 • Marktsegment: Defensie
 • Diensten: Integrated Logistics Support
 • Opdrachtgever: Directie Materiële Instandhouding (DMI)
 • Locatie: Den Helder
 • Periode: 2015-2017

In augustus 2015 heeft Verebus Engineering de opdracht verworven voor het opwerken van de Integrated Logistics Support (ILS) pakketten voor de Lucht Commando Fregatten LCF en de Patrouille Schepen (PS).

In de levenscyclus van de LCF en de PS ondergaan deze schepen onder meer groot onderhoud met een frequentie van vier jaar of hoger dat uitgevoerd wordt door DMI. Dit groot onderhoud wordt ook wel Benoemd Onderhoud (BO) genoemd. Naast het groot onderhoud wordt er Periodiek Onderhoud (PO) uitgevoerd door de bemanning. De frequentie van dit onderhoud varieert van dagelijks tot 4 jaarlijks.

Het BO wordt tegenwoordig beschreven in Marine Bedrijf Normen (MBN's). Voorheen werd dit onderhoud beschreven in Test en Beproeving Protocollen (TBP's) met daaraan gekoppeld Meetrapporten (MRP's). Het PO, wat door de bemanning wordt uitgevoerd, wordt beschreven in PO kaarten.

Het doel van het opwerken ILS pakketten is:

 • Opwerken van de PO kaarten
 • Opwerken van het Benoemd Onderhoud (MBN's)

Met het opwerken wordt bedoeld:

 • Bestaande TBP's, MRP's en eventueel PO kaarten met een periodiciteit van minstens 4 jaar herzien en omschrijven naar MBN's.
 • De kwaliteit van de bestaande MBN's en PO kaarten verhogen. Daar waar de procedures in de oude TBP's en PO kaarten niet resulteren in juiste en/of kwantificeerbare metingen, dient dit wel te worden gerealiseerd in de nieuw te schrijven MBN documenten en PO kaarten.
 • Een Master Testplan realiseren voor alle platform systemen per scheepsklasse (LCF of PS). Aan de hand van het Master Testplan wordt aangetoond dat de installaties voldoen aan de eisen van de normsteller, gebruiker en de Materiële Zeewaardigheid.
 • Controleren of de juiste brondocumenten beschikbaar zijn.
 • Controleren of de feitelijke configuratie overeen komt met de voorgeschreven configuratie.

Het project Opwerken ILS van de LCF en de PS wordt uitgevoerd volgens de SCRUM methodiek, waarbij er iedere 4 weken een vooraf afgesproken hoeveelheid PO kaarten en MBN's worden opgeleverd. Mede door de SCRUM methodiek hebben alle betrokkenen een duidelijk inzicht in de planning en voortgang van het project.

 • Deel dit artikel: