Verebus
 • Nederlands
 • Engels

Documentatie voor meetvoertuig

 • Marktsegment: Defensie
 • Diensten: Technische Informatie
 • Opdrachtgever: Bruker Daltronics
 • Periode: 2014-2017

Verebus verzorgt de documentatie voor een zeer geavanceerd meetvoertuig: een Radiological, Chemical Reconnaissance System (RCRS). Het kan nucleair, biologisch, radiologisch en chemisch onderzoek doen. De wagen wordt eigendom van de Koninklijke Landmacht.

Verebus is al in de ontwerpfase betrokken om in een vroeg stadium met DMO te bespreken hoe de documentstructuur eruit moet gaan zien.

Van alle meetsystemen zijn diverse documentsoorten gewenst:

 • Technische handboeken: die omschrijven de systemen;
 • Instructiekaarten: die beschrijven beknopt de belangrijkste gebruikshandelingen of functionaliteiten;
 • Onderhouds- en inspectiewerkkaarten: die beschrijven respectievelijk dagelijks en periodiek onderhoud;
 • Onderhoudsschema's: die beschrijven ook correctief onderhoud, naast het preventieve onderhoud dat ook in de onderhouds- en inspectiewerkkaarten wordt beschreven.

Voor het hele systeem zijn ook de volgende documenten gewenst:

 • Inventarislijst: om te zien of alle onderdelen aanwezig zijn;
 • Detaillijst: om te zien welke reservedelen je kunt bestellen.

In totaal heeft Verebus maar liefst rond de 150 documenten gemaakt in nauwe samenwerking met Bruker. Om de gebruiker nu het document te laten vinden dat hij nodig heeft, heeft Verebus ook een Elektronisch Technisch Handboek gemaakt. Dit is een document dat overzicht biedt van alle documentatie en waarmee de gebruiker met hyperlinks direct kan navigeren naar het gewenste document.


 • Deel dit artikel: