Verebus
  • Nederlands
  • Engels

As Built Project Thialf

  • Marktsegment: Marine & Offshore
  • Diensten: Technische Informatie
  • Periode: 2012
  • Opdrachtgever: Heerema Marine Contractors

Binnen de Heerema organisatie is veiligheid prioriteit nummer één. Goede documentatie is daarom onmisbaar. Daarmee heeft iedereen namelijk inzicht in de actuele informatie, waardoor (installatie)projecten en onderhoud efficiënt en veilig uitgevoerd kunnen worden en storingzoeken snel kan verlopen. Naar aanleiding van een eerder door Verebus uitgevoerd onderzoek en advies heeft Heerema een aantal projecten gedefinieerd, waarvan Verebus bij een aantal is betrokken.

Het eerste project dat Verebus uitvoert, is het Thialf As Built Project. Verebus zorgt dat er voor de Thialf een goed proces en systeem voor asset information komt betreffende alle installaties. Verebus overlegt met de opdrachtgever aan welke eisen systeem, tekeningen en manuals moeten voldoen, wie tot welke informatie toegang krijgt en tot welk detailniveau de informatie inzichtelijk moet zijn. In dit geval wordt vervolgens de 'As Built' situatie opgenomen en geadviseerd welke beheerstructuur het meest van toepassing is.

Als alle tekeningen op orde zijn, zorgen we dat het systeem up-to-date blijft. Via een portal zijn de meest actuele bestanden beschikbaar op het moment dat er een storing verholpen moet worden of er sprake is van een wijziging of uitbreiding. Indien gewenst kunnen de partijen die aan de installaties werken, de tekeningen digitaal voorzien van commentaar en wijzigingen.

Verebus zorgt vervolgens dat alle revisies volgens voorschriften van de opdrachtgever verwerkt worden en een actueel bestand beschikbaar komt. Zo kunnen opdrachtgever en andere partijen te allen tijde beschikken over de meest recente informatie.

Lees hier meer over het project:


  • Deel dit artikel: