Verebus
  • Nederlands
  • Engels

Wat is LSA?

Met een LSA wordt de onderhoudbaarheid van een systeem geoptimaliseerd, voor optimale beschikbaarheid tegen zo laag mogelijke kosten gedurende de gehele levenscyclus van een systeem (Total Cost of Ownership). De Logistics Support Analysis is een belangrijk onderdeel van de ILS methodiek.

Deze analyse leidt tot feedback voor de ontwikkelaars van het systeem (Design Influence) en tot data en plannen voor alle logistieke ondersteuning (LSO) van het systeem.

Voor een LSA worden verschillende methodes gebruikt zoals FME(C)A, RCM, LORA en MTA.

Verebus levert LSA ondersteuning voor zowel de Nederlandse Defensie als leveranciers van Defensie. Daarnaast kunnen onze ILS-specialisten helpen met het beheer van uw ILS-data. Onze ILS consultants kunnen u adviseren over de processen en richtlijnen voor een LSA.

  • Deel dit artikel: