Verebus
  • Nederlands
  • Engels

Engineering

We hebben een ruime ervaring op het gebied van engineeringprocessen en CAE-applicaties. We hebben langdurige klantrelaties en technische kennis van verschillende faseringen (concept, basis en detail) van uiteenlopende elektrotechnische engineering projecten binnen verschillende marktsegmenten. De focus ligt vooral op de markten defensie, marine & offshore en infra.

We leveren advies en vertalen de klanteisen naar een haalbaar en optimaal technisch ontwerp conform de geldende voorschriften en in nauwe samenwerking met onze klant. Ook kunnen we ondersteuning bieden bij het (her)inrichten en optimaliseren van een engineeringproces, indien gewenst met de ondersteuning van CAE-applicaties.

De engineering projecten zijn multidisciplinair of single disciplinair en worden op basis van detachering, regie dan wel fixed price uitgevoerd voor onze klanten.

  • Deel dit artikel: