Verebus
  • Nederlands
  • Engels

Kennispartner van AMC Centre

Verebus is partner van het AMC Centre, dat als doel heeft Asset Management Control als volwaardig vakgebied te positioneren en innovatie te bewerkstelligen.

Asset Management Control is gedefinieerd als kennisgebied én aanpak voor het op een gestructureerde wijze implementeren en, daar waar mogelijk, verbeteren van Asset Management. Hierbij staat 'Control' voor het beheersen van Asset Management en daarmee alle onderliggende processen. Dit met als hoger gelegen doel 'het voorzien in de vereiste asset-/systeemfunctionaliteit tegen minimale kosten'. 

Het AMC Centre initieert en ondersteunt onderzoek, opleidingen, kennisdeling en samenwerking met partners uit de Kenniskring. Het seminar Asset Management Control is een van de middelen die hieraan bijdraagt. Het jaarlijkse AMC seminar is één van de dingen die aan kennisdeling bijdraagt.

Het volgende seminar wordt op 8 november 2017 gehouden op het Marine Etablissement in Amsterdam. Het thema van dit jaar is 'Get Organized, to move from a Group to a Team'. Verebus houdt om 16.05 uur een presentatie.

Dit filmpje geeft een indruk van het AMC seminar van vorig jaar:

  • Deel dit artikel: