Verebus
  • Nederlands
  • Engels

S1000D documentatie

Goede gebruiks- en onderhoudsdocumentatie zorgt voor optimale inzetbaarheid van uw systeem. Volgens de ILS methodiek wordt deze documentatie verwerkt in een database volgens de S1000D specificatie. Wanneer alle systeemleveranciers de data volgens deze standaard aanleveren kan deze informatie gemakkelijk uitgewisseld en geïntegreerd worden. Voor deze uitwisselbaarheid moeten eerst duidelijke afspraken gemaakt worden. Al deze afspraken worden vastgelegd in de BREX (Business Rules of Exchange).

Documentatie wordt volgens de S1000D specificatie opgeleverd in Data Modules (DM's) die aan elkaar gekoppeld kunnen worden om publicaties te maken, digitaal of als drukwerk. Voordat met het schrijfwerk begonnen kan worden, stellen wij een DMRL (Data Module Requirements List) op. Hierin staat welke DM's gemaakt moeten worden met hun bijbehorende DM-code.

Verebus heeft meer dan 40 jaar ervaring met het ontwikkelen van documentatie voor de Defensie. Onze technisch auteurs werken samen met onze ILS specialisten aan het ontwikkelen van S1000D documentatie. De Data Modules worden ontwikkeld in onze tool (ADAM) en opgeleverd in XML format. Uiteraard kunnen wij deze DM's ook combineren tot publicaties voor digitaal en/of hardcopy gebruik, bijvoorbeeld in een IETP.

Uiteraard kunt u ons ook raadplegen met vragen over ASD S1000D via ons contactformulier.

Lees hier meer over onze Technische Informatie diensten.

  • Deel dit artikel: