Verebus
  • Nederlands
  • Engels

Ondersteuning bij Logistics Support Analysis

De Logistics Support Analysis (LSA) geeft de belangrijkste input voor de ILS management methode. De LSA bestaat uit verschillende analyses en het ontwikkelen van een ILS plan. In het ILS plan worden logistieke processen voor gebruik en onderhoud van uw systeem vastgelegd, allemaal afgestemd op het vastgestelde gebruiksprofiel. Hierbij valt te denken aan documentatie, lijsten van verbruiksmiddelen en reservedelen en training van bedienaars en onderhoudspersoneel.

De LSA wordt parallel met het ontwikkelproces van het systeem uitgevoerd. Het doel van de LSA is om het systeem en de ondersteunende logistieke processen gedurende de gehele levensduur te optimaliseren voor optimale beschikbaarheid tegen de laagst mogelijke kosten. Dit betekent dat de LSA start in de conceptontwerpfase en blijft doorgaan als het systeem in gebruik wordt genomen. De LSA levert de systeemontwikkelaars ook terugkoppeling voor optimale onderhoudbaarheid door bijvoorbeeld te letten op de toegankelijkheid tot kritische systemen en de beschikbaarheid van reservedelen tijdens de gewenste gebruiksduur.

De LSA bestaat uit een aantal opeenvolgende analyses en processen die Verebus als geheel maar ook separaat voor u kan uitvoeren:

  • Failure Mode, Effects, and Criticality Analysis (FMECA) – om te bepalen welke systemen en onderdelen het meest kritisch zijn.
  • Reliability Centered Maintenance (RCM) – om de preventieve en correctieve onderhoudstaken te bepalen.
  • Maintenance Task Analysis (MTA) – om de verschillende onderhoudstaken uit te werken, met de periodiciteit, taakduur, instructies en benodigdheden zoals reservedelen en speciale gereedschappen.
  • Level of Repair Analysis (LORA) – om de onderhoudsstrategie te bepalen, oftewel welk personeel het onderhoud op welke werkplaats gaat uitvoeren.

We werken bij Verebus volgens de ASD SX000i standaarden voor de LSA, zoals de S2000M en S3000L. Uiteraard kunt u ons ook raadplegen met vragen over deze normen via ons contactformulier.

  • Deel dit artikel: