Verebus
  • Nederlands
  • Engels

Klantportfolio

De omzet in 2016 bedroeg 12,7 miljoen euro. Het grootste deel daarvan werd omgezet in de marktsegmenten Rail en Defensie.

Rail

In marktsegment Rail is de grootste opdrachtgever ProRail. Soms komen opdrachten via derden tot ons, zoals VolkerRail, Alstom, Strukton of RIGD Loxia. Daarnaast werken wij in multidisciplinaire projecten samen met onder andere Two-B, Logitech en 4Infra.

Defensie

In marktsegment Defensie is de grootste opdrachtgever het Ministerie van Defensie. Daarbinnen werken wij vooral voor Defensie Materieel Organisatie (DMO) en Directie Materiële Instandhouding (DMI), maar ook voor onderdelen als Joint IV Commando (JIVC) en Materieellogistiek Commando Land (MatlogCo) zijn wij actief. Soms werken wij ook samen met industriële partners die voor Defensie werken, zoals Bruker en Damen Schelde Naval Shipbuilding (DSNS).

Marine & Offshore

Binnen de Marine & Offshore hebben wij in 2016 gewerkt voor IHC, Huisman, Bakker Sliedrecht en Damen.

Overig

Tot onze overige opdrachtgevers behoren onder andere NedTrain, HTM, Fokker, Joulz, EON, Cofely, Nike en Nationale Nederlanden.

  • Deel dit artikel: