Verebus
  • Nederlands
  • Engels
Verebus en DMO tekenen contract op gebied van Integrated Logistics Support 24-11-2014

Tijdens de NIDV tentoonstelling 20 november j.l. tekenden Directeur DMO viceadmiraal Matthieu Borsboom en Directeur Verebus Lex Boon een contract betreffende Integrated Logistic Support voor maritieme wapensystemen. Met dit contract wordt kennis van maritieme wapensystemen voor langere tijd gewaarborgd en is er voldoende capaciteit voor de instandhouding ervan.

Lees meer