Verebus
  • Nederlands
  • Engels

Veiligheidsladder

Samen met spooraannemers, ingenieursbureaus en adviesbureaus heeft ProRail een certificeerbare norm ontwikkeld om het veiligheidsbewustzijn en bewust veilig handelen bij opdrachtnemers te stimuleren: de Veiligheidsladder. Het doel van ProRail is om door meer bewustzijn op het gebied van veiligheid en veilig handelen, het aantal onveilige situaties en dus de kans op ongevallen en incidenten in de gehele keten terug te dringen.

Verbetering van het veiligheidsbewustzijn van spoorbedrijven in het kader van de ladder wordt door ProRail als positief criterium meegenomen in de selectie van aannemers. De insteek van de Veiligheidsladder met betrekking tot aanbestedingen is vergelijkbaar met hoe de CO2-Prestatieladder is opgezet. De veiligheidsladder heeft vijf tredes, opklimmend van 1 naar 5. Bedrijven kunnen zelf bepalen hoe hoog zij de lat leggen. Hoe beter een bedrijf bewust veilig werkt, hoe hoger de positie op de ladder en hoe hoger ook het fictieve voordeel in aanbestedingen.

De Veiligheidsladder biedt kaders voor veilig werken aan alle partijen die in de spoorbranche werkzaam zijn. Daarbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen opdrachtgevers, opdrachtnemers of leveranciers. Veel bedrijven die werk verrichten om en nabij het spoor zijn in het bezit van een VCA- en BTR-certificaat. Waar een organisatie bij deze certificaten aan minimale eisen moet voldoen met betrekking tot concrete eisen in de richtlijn, focust de Veiligheidsladder zich op bewustzijn binnen de bedrijfscultuur. Zo draait het bij bewustzijn niet alleen om top-down medewerkers informeren, maar het aangaan van dialoog met mensen in risicovolle functies en eventueel zelfs met brancheorganisaties.

Certificaat

Verebus is gecertificeerd op trede 3 van de Veiligheidsladder:

 

Bedrijfskarakteristieken

De eisen en criteria waaraan een bedrijf moet voldoen komen voort uit zes invalshoeken of bedrijfsaspecten. Elk aspect is weer onderverdeeld in een aantal bedrijfskarakteristieken.

  • Deel dit artikel: