Verebus
  • Nederlands
  • Engels

CO2-Prestatieladder

Sinds december 2009 heeft ProRail de CO2-Prestatieladder in het leven geroepen om opdrachtgevers die klimaatbewust opereren te belonen. Hoe meer een organisatie zich inspant om CO2 te reduceren, hoe meer kans op gunning van een aanbesteding. De CO2-prestatieladder kent vijf niveaus, opklimmend van 1 naar 5. Lees meer over de CO2-Prestatieladder op de website van Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO).

Certificaat

Verebus heeft een CO2-bewust certificaat op niveau 5.

CO2-reductiedoelstellingen (eis 3B1, 3C1, 4B2, 5B2)

CO2 beleid 2016-2018:

Doelstellingen CO2 reductie 2016-2018

Voortgang reductiedoelstellingen:

CO2 rapportage 2017
CO2 reductievoortgang 2017-H1

Footprint 2017-H1

CO2 rapportage 2016
CO2 reductievoortgang 2016-H1
Footprint 2016-H1

CO2 rapportage 2015
CO2 reductievoortgang 2015-H1
Footprint 2015-H1

CO2 rapportage 2014
CO2 reductievoortgang 2014-H1
Footprint 2014-H1

Inzicht in scope 3 (eis 4A1)

Ketenanalyse:

Eindrapport keuze scope 3 emissieketen
Eindrapport ketenanalyse scope 3 graafwerkzaamheden

Actieve deelname keteninitiatief (eis 3D1)

We werken nauw samen met Dutch Rail Control (DRC), Logitech en Two-B in het sectorinitiatief 'Duurzaam ontwerpen'. We hebben een metodiek ontwikkeld waarbij, door middel van een checklist, keuzes in het ontwerpproces kwalitatief en kwantitatief inzichtelijk worden gemaakt. Hierdoor kunnen in samenspraak met de opdrachtgever bewust duurzame en maatschappelijk verantwoorde aspecten worden meegewogen in de besluitvorming.

Door in de ontwerpfase kritisch te kijken naar mogelijkheden om CO2 te besparen, en kosten en maatregelen die daarbij komen kijken inzichtelijk te maken, kunnen opdrachtgever en opdrachtnemer samen bespreken op welke duurzame aspecten in het project de focus ligt. In de methodiek komen varianten in beeld met onderscheidende uitstoot van CO2. Buiten ontwerp en realisatiekosten, wordt het hiermee ook mogelijk om een gerichte keuze te maken voor een duurzamer ontwerp.

Directeur Jean Olthof licht het initiatief toe in deze video.

  • Deel dit artikel: