Verebus
  • Nederlands
  • Engels

Rail

Op gebied van railinfrastructuur ligt onze expertise op het gebied van adviestreinbeveiliging en energievoorziening. Opdrachten lopen van probleemanalyses, variantenstudies en railverkeerstechnische ontwerpen tot ontwerp en engineering van de verschillende treinbeveiligingssystemen, inclusief bijbehorende bediensystemen en technische ruimten. In de uitvoeringsfase houden wij toezicht en coördineren de buitendienststellingen. Bij multidisciplinaire projecten werken wij met vaste partners. Steeds vaker werken wij ook integraal samen met aannemers.

Projecten waaraan we hebben gewerkt zijn bijvoorbeeld:

  • 'Treinbeveiliging Maasvlakte West', waarin we de systemen die de treinenloop op Maasvlakte West beveiligen hebben ontworpen.
  • 'OV-SAAL', waarin de bereikbaarheid tussen Schiphol - Amsterdam - Almere - Lelystad verbeterd is en we voor de discipline treinbeveiliging betrokken zijn bij de ombouw van Amsterdam Riekerpolder en de aansluiting met station Amsterdam Zuid.
  • 'Site Integration Tests spoorzone Delft', waarin we naast het ontwerp van de treinbeveiliging ook de integratietesten uitvoerden, waarbij we keken of de diverse systemen goed met elkaar communiceren en de juiste handelingen verricht worden.
  • 'Programma Vervanging Treinbeveiliging (PVT)', waarin we traditionele relaisbeveiligingssystemen vervangen door moderne interlocking systemen. Wij zijn in dit project penvoerder en sturen de aannemer en leverancier aan.

Op het gebied van railmaterieel vervaardigen wij product-, systeem- en materieeldocumentatie voor producenten, systeemleveranciers, onderhoudsbedrijven en eindgebruikers van railsystemen en materieel, ter ondersteuning van de operationele en onderhoudsprocessen. Daarnaast ontwikkelen en geven we maatwerktrainingen om onderhoudspersoneel bekend te maken met de systemen en het materieel. Opdrachtgevers op dit gebied zijn bijvoorbeeld Siemens, GVB en NedTrain.

  • Deel dit artikel: