Verebus
 • Nederlands
 • Engels

Lesmodules opleiding Technisch Auteur

De opleiding Technisch Auteur bestaat uit twaalf lesmodules, verdeeld over vier dagen. De modules zijn:

 1. Technisch schrijven in de praktijk
  Deze module verschaft inzicht in de veelzijdigheid van het vak en takenpakket van de technisch auteur. Verder wordt aandacht besteed aan richtlijnen en normen die eisen stellen aan technische documentatie.

 2. Opstellen documentprofiel
  Weet waar je aan begint. Het documentprofiel beschrijft, met een praktische benadering, de belangrijkste kenmerken van het document (waaronder doelgroep, doel, soort en vorm).

 3. Werkwijze van de Technisch Auteur
  Deze module geeft een uiteenzetting van de vaste en optionele fases in het werkplan van een technisch auteur.

 4. Tekststructuur maken
  In deze module leert de cursist een systeem toe te passen om broninformatie te structureren en tot een logische en goed overdachte tekststructuur te komen. Verder komen diverse structuuraanduiders uit NEN 5509 aan bod.

 5. Uitvoeringsvorm
  Ga ik 'On paper' of 'On-line'? Deze module gaat in op de voor- en nadelen van de diverse uitvoeringsvormen, zoals papieren en digitale documentatie.

 6. Formulering en presentatie van instructies
  Hoe stel je een instructie op en in welke vorm (bijvoorbeeld tabel, gestructureerde tekst, stroomschema) kan je een instructie gieten? Om deze vragen draait het in deze module.

 7. Begrijpelijk schrijven
  Aan het eind van deze module is de cursist in staat de meest voorkomende taal- en stijlfouten te herkennen en te omzeilen, ook al heeft de cursist van nature geen sterk taalgevoel.

 8. Technische illustraties
  De cursist leert in deze module de functies en verschijningsvormen van illustraties te onderscheiden.

 9. Validatie
  Er bestaan verschillende methodes om technische teksten te valideren, van hele eenvoudige tot zeer uitgebreide teksten. De cursisten gaan in deze module onder anderen één van de testmethodes toepassen.

 10. Onderhoud
  Het up-to-date houden van de tekst is een belangrijke taak van de technisch auteur. Deze laatste module behandelt aspecten van het onderhoud van technische teksten.

 11. Tools
  Het doel van deze module is om een algemeen overzicht te geven van het soort tools waar je als technisch auteur mee te maken kan hebben. Eerst gaan we in op document management en content management. Daarna vergelijken we twee veelgebruikte tools – Word en FrameMaker – en bespreken we argumenten voor de keuze tussen die twee.

 12. XML
  XML is niet meer weg te denken uit de hedendaagse auteurspraktijk. Zelfs als je het niet ziet, dan is het er toch. Ook onze vertrouwde Word teksten zijn, zij het onder water, uit XML opgebouwd.
  Deze module behandelt het belang van het gebruik van XML en geeft een kijkje onder de motorkap.

Terug

 • Deel dit artikel: