Verebus
 • Nederlands
 • Engels

Energievoorziening

Zonder stroom ligt uw bedrijf stil. Om dat te voorkomen houden we daar bij het ontwerp van kritische installaties rekening mee.
Het draait dan om:

 • Beschikbaarheid
 • Uitbreidbaarheid
 • Benodigd vermogen
 • ElektroMagnetische Compatibiliteit (EMC)

Beschikbaarheid

Een kritische installatie mag niet zomaar stilvallen. Om die kans zo klein mogelijk te maken kan je delen van de installatie dubbel of meervoudig uitvoeren. We noemen dat redundantie. De installatie kan dan blijven draaien als er iets uitvalt of onderhouden moet worden.
Bij het ontwerpen hanteren we de TIER classificatie: een internationaal geaccepteerde standaard voor datacenters (TIER I t/m IV). Hoe hoger de classificatie, hoe hoger de mate van redundantie.

Er kunnen zich storingen voordoen in het openbare elektriciteitsnetwerk. Doorgaans is de combinatie van een Uninterruptible Power Supply (UPS), voor kortstondige storingen, en een noodstroomaggregaat, voor als het langer duurt, daarvoor de oplossing.
Wij stemmen die noodstroom componenten optimaal op elkaar af.

Uitbreidbaarheid

De nieuwe installatie moet een tijd mee. Daarom bieden we in het ontwerp een schaalbare oplossing die het mogelijk maakt om in de toekomst uit te breiden.

Benodigd vermogen

Wat vraagt de gebruiker nu en hoeveel heeft hij straks nodig. Daar begin je mee om later een verantwoorde uitbreiding van de elektrische installatie te kunnen garanderen.

ElektroMagnetische Compatibiliteit (EMC)

EMC is het vermogen van elektrische apparaten om goed te blijven werken ondanks storende stromen, spanningen en de daarbij behorende elektromagnetische velden van nabijgelegen installaties. Wij kunnen u adviseren over installatiemaatregelen die de EMC verbeteren.

Diensten van Verebus

Wij bieden de volgende diensten voor nieuwbouw-, wijzigings- of onderhoudsprojecten:

 • Integraal en onafhankelijk installatie-advies
 • Haalbaarheidsonderzoek, zowel financieel als technisch
 • Voorontwerp en detailontwerp van elektrische installaties, waarbij we rekening houden met alle technische aspecten, eisen, normen en regelgeving
 • Het maken van bestekken en Programma's van Eisen (PvE) van ontwerp tot de oplevering, inclusief tekeningen en calculaties
 • Het begeleiden van het bouwproces
 • Het testen en beproeven van installaties
 • Het opstellen van voorschriften, specificaties en handboeken
 • Digitaliseren en updaten van uw technische tekeningen in AutoCAD of MicroStation
 • Beheren van alle technische informatie, waaronder tekeningen.
 • Deel dit artikel: