Verebus
 • Nederlands
 • Engels

Advies Rail

Wij adviseren onze opdrachtgevers over railoplossingen in complexe infra-omgevingen. Creativiteit en betrouwbaarheid zijn daarbij twee belangrijke succesfactoren voor onze adviesactiviteiten. Onze diensten op dit vlak zijn:

 • Opstellen Functionele Integrale Systeemontwerp (FIS) en Rail Verkeerstechnisch Ontwerp (RVTO)
  • Opstellen van multidisciplinair spoorontwerp
 • Toepassen Systems Engineering (SE) methodiek
  • Uitwerken Client Requirement Specification (CRS)
  • Uitwerken System Requirement Specification (SRS)
  • Uitvoeren van functionele analyses
  • Opstellen van ontwerpbesluiten
  • Opstellen van verificatie en validatie matrices en plannen
 • Analyseren van overwegrisico's
  • Optimaliseren van overwegveiligheid
 • Analyseren van stoptonend sein (STS) passages
  • Unieke gecombineerde aanpak van technische en ergonomische factoren
 • Uitvoeren van RAMSHE-LCM analyses
  • Uitdrukken van spoorprestaties in betrouwbaarheid (R), beschikbaarheid (A), onderhoudbaarheid (M), veiligheid (S), gezondheid (H), milieu (E) en kosten (LCM)
  • Koppelen van deze spoorprestaties aan de wensen van de opdrachtgever om daarmee het project te beheersen en meer onderhoud te plegen met minder verstoringen.

Opdrachten doen we niet alleen. We werken nauw samen met opdrachtgevers, waaronder ProRail, gemeentes, provincies en aannemers. Daarnaast kunnen we een beroep doen op verschillende netwerkpartners zoals Logitech BV, Dutch Rail Control en Two-B engineering. Met deze partners zijn we in staat om integraal erkende adviesproducten op te leveren.

 • Deel dit artikel: