Verebus
  • Nederlands
  • Engels

"Een goed product leveren waar je met je hele team met plezier aan gewerkt hebt"

Naam: Job Bronts
Functie: Projectmanager
Afdeling: Defensie
In dienst sinds: November 2014
Opleiding: Werktuigbouwkunde

Wat doe je als projectmanager bij defensie?

Als projectmanager bewaak en begeleid ik de voortgang van een project. Ik probeer eventuele knelpunten in het project op te lossen zodat het project zo goed mogelijk verloopt.

Hoe heeft jouw carrière zich ontwikkeld binnen de organisatie?

Ik ben begonnen als sr. maintenance engineer binnen het team dat voor het opwerken van de Integrated Logistics Support (ILS) pakketten ten behoeve van de fregatten moest zorgen. In dit project heb ik me bezig gehouden met het controleren en verbeteren of aanmaken van onderhoudsbeschrijvingen en andere documentatie.
Na een aantal maanden heb ik daar ook het werk van de system engineer bij gekregen voor het schrijven van de onderhouds- en testplannen. Het doel van de onderhouds- en testplannen is om na een grote onderhoudsperiode de test- en verificatiefase goed voorbereid en geordend te laten verlopen in de verschillende beproevingsfases van het schip.
Sinds eind 2015 ben ik projectmanager voor de werkzaamheden in Den Helder.

Aan welk project denk je met plezier terug?

Het project dat ik hiervoor al noemde, het opwerken van de ILS-pakketten voor de Lucht Commando Fregatten en Patrouille schepen, dat we uitvoeren voor Defensie Materieel Instandhouding op het Marinebedrijf te Den Helder. In dit project waren de werkzaamheden binnen de techniek heel uitdagend en divers.

Waar haal je voldoening uit in je werk?

Ik haal mijn voldoening uit het leveren van een goed product waar je met je hele team met plezier aan gewerkt hebt. Mijn uitdaging is om door het leveren van een goed product meerdere opdrachten binnen te halen.

Waarom wilde je bij Verebus werken?

Na 39,5 jaar met veel plezier werkzaam te zijn geweest bij de Koninklijke Marine kon ik na mijn functioneel leeftijdsontslag vrij snel aan het werk bij Verebus. Ik zag tijdens mijn werkzaamheden als actief dienende militair dat Verebus diverse werkzaamheden uitvoerde voor defensie. De ervaring die ik opgedaan had bij de Koninklijke Marine kon ik goed gebruiken om bij Verebus aan de slag te gaan.

  • Deel dit artikel: