Verebus
  • Nederlands
  • Engels

Rail

Onze activiteiten op gebied van railinfrastructuur zijn per 1 augustus 2018 overgenomen door Royal HaskoningDHV: lees hier het bericht

Projecten waaraan we hebben gewerkt zijn onder andere:

  • 'Treinbeveiliging Maasvlakte West', waarin we de systemen die de treinenloop op Maasvlakte West beveiligen hebben ontworpen.
  • 'OV-SAAL', waarin de bereikbaarheid tussen Schiphol - Amsterdam - Almere - Lelystad verbeterd is en we voor de discipline treinbeveiliging betrokken zijn bij de ombouw van Amsterdam Riekerpolder en de aansluiting met station Amsterdam Zuid.
  • 'Site Integration Tests spoorzone Delft', waarin we naast het ontwerp van de treinbeveiliging ook de integratietesten uitvoerden, waarbij we keken of de diverse systemen goed met elkaar communiceren en de juiste handelingen verricht worden.
  • 'Programma Vervanging Treinbeveiliging (PVT)', waarin we traditionele relaisbeveiligingssystemen vervangen door moderne interlocking systemen. Wij zijn in dit project penvoerder en sturen de aannemer en leverancier aan.

 

  • Deel dit artikel: