Verebus
 • Nederlands
 • Engels

ILS Academy

De ILS (Integrated Logistics Support) Academy is opgedeeld in trainingen die zijn afgestemd op ILS-managers, leidinggevenden en medewerkers met een actieve rol in het ILS-proces.

Het doel van de ILS-trainingen is om inzicht te geven in de processen, producten en taken voor het onderhoud van een asset of (wapen-)systeem, zodat het systeem de gewenste inzetbaarheid haalt tegen zo laag mogelijke kosten. Het ILS-proces voor een systeem strekt zich meestal uit over meerdere decennia: vanaf het opstellen van wensen en eisen, via ontwerp en realisatie tot exploitatie, onderhoud en afstoten.

Voor het beheren en organiseren van data en informatie is Verebus al sinds de oprichting een betrouwbare partner gebleken. Lees hier meer over de diensten die Verebus levert op het gebied van ILS.

 

 • ILS Introduction
  Voor iedereen die meer wil weten over ILS is een eendaagse training ILS Introduction opgezet waarin de belangrijke onderdelen van ILS worden uitgelegd en de achtergronden en methodieken aan de hand van voorbeelden worden verduidelijkt. Deze training is noodzakelijk voor het volgen van de overige ILS-trainingen.

 • ILS Advanced & ILS Advanced Plus
  Voor ILS-managers en ILS-engineers is de opleiding ILS Advanced ontwikkeld, waarin alle aspecten van ILS uitgebreid aan bod komen, ondersteund door voorbeelden en praktische oefeningen. De training is verdeeld over twee dagen, maar kan ook uitgebreid worden tot ILS Advanced Plus, waarin Life Cycle Management voor meerdere assets wordt behandeld. De training ILS Advanced Plus is verdeeld over 2,5 dag, waarbij op de laatste trainingsdag ruimte is voor eigen inbreng.

 • ILS Operations
  Voor medewerkers die in één of meerdere onderdelen in het ILS-proces acteren is de training ILS Operations aanwezig. Hierin wordt aandacht besteed aan ILS in de exploitatiefase van een systeem. In deze training wordt veel gewerkt met praktische opdrachten om de rol van de medewerker in het proces te verduidelijken en het bewustzijn op het gebied van ILS te versterken. De training ILS Operations is verdeeld over twee dagen.

 • Skills
  Elke training kan worden uitgebreid met één of meerdere vaardigheidstrainingen uit Skills. In het ILS-proces werken mensen van verschillende disciplines samen. ILS is een team-effort, hiervoor zijn de zogenoemde "soft‑skills" nodig. Voorbeelden hiervan zijn: vergaren van informatie, samenwerken, plannen en effectief communiceren.

Meer informatie is opgenomen in het uitgebreide lesstofoverzicht. Hierin staan onder andere de cursusdata.

Vul onderstaand aanmeldformulier ILS Academy in als u zich wilt aanmelden voor één van de ILS trainingen.

De opleidingen worden ook als in-company trainingen aangeboden. Bij een in-company training wordt de lesstof aangepast aan de wensen van de opdrachtgever. Heeft u hier interesse in, laat het dan weten via het contactformulier.

 

 • Deel dit artikel:

Aanmeldformulier ILS Academy

Gegevens opdrachtgever:
Gegevens deelnemer:
Door op verzenden te klikken ga je akkoord met de Algemene Voorwaarden