Verebus
  • Nederlands
  • Engels

Vacatures

Wij zijn regelmatig op zoek naar senior Electrical Engineers, Lead Electrical Engineers, medewerkers Logistieke Informatie en senior adviseurs Treinbeveiliging. Hieronder ziet u de actuele vacatures:

  • Deel dit artikel:
Lo­gis­tiek In­for­ma­tie Me­de­wer­ker

Als Logistiek Informatie Medewerker hou je je bezig met het identificeren, verzamelen, codificeren en configureren van onderhoudsinformatie van onderdelen van technische systemen en installaties (schepen, tanks en UAV's).
Lees meer...

ILS/Main­tenan­ce En­gi­neer

Als ILS (Integrated Logisitics Support) / Maintenance Engineer hou je je bezig met het opstellen van onderhoudsbeschrijvingen en inrichten van de configuratie van de installaties in SAP. Je kunt zelfstandig onderhoudsvoorschriften en onderhoudsschema's opstellen voor verschillende niveaus van onderhoud. Waar nodig overleg je met de indiener van het werk en leveranciers van de installatie(onderdelen) om de ...
Lees meer...

ILS Bu­si­ness Con­sul­tant

De begrippen Systems Engineering, Asset Life Cycle Management, Maintenance Management en Documentatie- en Configuratiemanagement zijn geen onbekende begrippen voor je. Je bent in staat om een relatie te leggen tussen onze kerncompetenties en de managementdoelstellingen van onze opdrachtgevers (Asset Owners). Je zorgt voor de juiste ondersteuning van de Asset Owner op het gebied van beschikbaarheid van de assets, ...
Lees meer...

Pro­ject­ma­na­ger Rail

In de rol van projectmanager ben je hét gezicht naar de markt toe. Je onderhoudt relaties met aannemers, partners en opdrachtgevers, waaronder ProRail. Bij Verebus werk je aan complexe (multidisciplinaire) projecten binnen de railinfra. Je geeft sturing aan je projectteam, dat bestaat uit technisch specialisten en ontwerpers en bewaakt de voortgang van projecten. Je bent financieel verantwoordelijk en levert een ...
Lees meer...

Spe­ci­a­list Trein­be­vei­li­ging

Als Specialist bij Railinfra Engineering heb je een trekkersrol op het gebied van railbeveiliging. Je ontwikkelt de discipline railinfra en legt daarnaast externe contacten.
Lees meer...

Sr. Ad­vi­seur Trein­be­vei­li­ging

Als sr. Adviseur Treinbeveiliging bij Railinfra Engineering ben je verantwoordelijk voor het bedenken en implementeren van passende oplossingen of diensten voor onze opdrachtgevers.
Lees meer...

Ont­wer­per Trein­be­vei­li­ging

Als Ontwerper word je uitgedaagd om aan de hand van voorschriften de juiste ontwerpkeuzes te maken voor het ontwerp van spoorbeveiligingsinstallaties.
Lees meer...